En digital träff för dig som vill veta mer om möjligheten att engagera dig i IOGT-NTOs alkoholpolitiska arbete erbjuder vi under våren digitala engagemangsträffar. Vi kommer prata om möjligheten att både delta i och arrangera en studiecirkel (vi kommer presentera olika studiematerial), vad du kan göra på egen hand (till exempel skriva insändare, folkbilda dig mera mera) och hur din IOGT-NTO förening kan arbeta mer alkoholpolitiskt genom både interna och externa aktiviteter.
Träffarna genomförs som en del i SKO-projektet och arrangörer är IOGT-NTO Mitt, IOGT-NTO GävleDala, IOGT-NTO Svea och IOGT-NTO Sydost

Vi genomför fyra träffar under våren:
8 mars klockan 19.00
27 mars klockan 19.00
12 april klockan 19.00
9 maj klockan 19.00

Datum 09 maj 2023 - 09 maj 2023
Tid 19:00 - 20:30