DROGPOLITIK – VI PÅVERKAR LOKALT

En av IOGT-NTO:s främsta styrkor är våra medlemmar och deras ideella arbete.
I distrikt IOGT-NTO Mitt har vi tre aktiva drogpolitiska grupper, i Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund. Vi arbetar lokalt med att påverka lokala och regionala politiker. Vi samverkar med viktiga aktörer på området, som exempelvis ANDTS-samordnare och våra kommuner. Vi bjuder regelbundet in politiker, kommun, region till alkoholpolitiska träffar.
Några av de viktiga lokala frågor som IOGT-NTO jobbar med är:

• informera om den senaste forskningen kring alkohol och narkotika
• nyktra miljöer
• säkra alkoholmonopolet
• strategier för alkohol, narkotika, doping, tobak, spel (ANDTS-strategier)
• lokalt förebyggande arbete

Är du själv intresserad av att vara med och påverka?
Du är välkommen att kontakta någon av oss nedan så berättar vi mer om våra drogpolitiska grupper och hur du kan vara med och bidra och påverka. Vi lär oss av varandra och utbyter erfarenheter. Man behöver inte vara någon expert på området, utan bara vara intresserad av att skapa ett bättre samhälle för alla.

Per Fredheim, sammankallande Drogpolitiska gruppen Sundsvall
Mobil: 070-7405018 Epost: [email protected]

Olle Häggström, sammankallande Drogpolitiska gruppen Ö-vik
Mobil: 070-2848821 Epost:[email protected]