Kälarne Sällhet, Kälarne
Astrid Nylén johnafnylen@telia.com 070-293 93 97