ALKOHOL OCH CANCER

Kunskapen hos allmänheten är låg om sambandet mellan alkohol och cancer, trots omfattade forskning på området. Frågan har dock fått ökad uppmärksamhet under den senaste tiden och
konkreta förslag har lagts fram för hur medvetenheten ska ökas, exempelvis ska Irland ska införa cancervarningar på alkoholprodukter och Norge överväger att göra detsamma.
Mot denna bakgrund bjuder vi in till en digital kunskapshöjande föreläsning tillsammans med IOGT-NTO:s politiska sekreterare Therese Åkerhielm och Catharina Östman från Regionala cancercentrum i samverkan. Föreläsningen kommer att lyfta sambandet mellan alkohol och cancer, forskning och förebyggande åtgärder. Föreläsningen ges i samarbete med NBV.

Varmt välkommen!

Praktisk information
Datum: 19 april 2023, föreläsningen
kan ses vid två tillfällen under dagen.
• Alternativ 1: 12.00–13.00
• Alternativ 2: 19.00–20.00

Anmäl dig här senast 18 april.

Ladda ner inbjudan i PDF här.