Hur har de det? Hur kan vi upptäcka och bemöta dem?
Vad kan vi i IOGT-NTO-rörelsen göra under Spela rollveckan
för att uppmärksamma barn som har en förälder som dricker för mycket?

Välkommen på en inspirerande digital träff med Junis förbundsordförande Mona Örjes torsdag 1 december 19-20.30 på Zoom.
Inbjudan i PDF kan du ladda ner inbjudan spela roll.
Frivillig anmälan till [email protected]