Det hölls i Sollefteå, samt digitalt. Programmet bestod bl.a. av förhandlingar, ett kunskapsseminarium i narkotikafrågan med Pierre Andersson samt underhållning med Krumelurerna. En ny styrelse valdes, mer info om denna.