Digitala föreläsningar vårterminen 2023

Anmäl dig till [email protected] för påminnelse och länk till föreläsningarna via mejl. Du kommer också hitta länk för att delta här närmare respektive föreläsning.

Alkohol och högt blodtryck

3 maj klockan 19.00
IOGT-NTOs nya forskningsrapport handlar om en försummad fråga för att förebygga sjukdom och förtida död i hela världen: alkohol som orsak till högt
blodtryck. Högt blodtryck är i sig en av de största orsakerna till allvarlig sjukdom, bland annat hjärtsjukdom, stroke, typ 2 diabetes och demens. På grund av
de många svåra sjukdomar som högt blodtryck leder till är det ett av de allvarligaste och mest angelägna problemen för folkhälsoarbetet idag.
Föreläsare: Per Leimar, politisk sekreterare IOGT-NTO
Du hittar Facebook-evenemanget här.
Länk till föreläsningen hittar du här (kommer snart).

Du kan ladda ner inbjudan här.

 

 

 

 

 

 

 

Digitala engagemangsträffar

För dig som vill veta mer om möjligheten att engagera dig i IOGT-NTOs alkoholpolitiska arbete erbjuder vi under våren digitala engagemangsträffar. Vi kommer prata om möjligheten att både delta i och arrangera en studiecirkel (vi kommer presentera olika studiematerial), vad du kan göra på egen hand (till exempel skriva insändare, folkbilda dig mera mera) och hur din IOGT-NTO förening kan arbeta mer alkoholpolitiskt genom både interna och externa aktiviteter.

  • 27 mars klockan 19.00
  • 12 april klockan 19.00
  • 9 maj klockan 19.00

Anmäl dig till [email protected] för digital länk.