valmöte 15 april

Detta år är det ju inget distriktsårsmöte, utan istället kommer ett valmöte för val av
bl.a. ombud till kongressen att genomföras.
Kallelse digitalt valmöte 15 april
Fullmakt valmöte, för föreningar
Datum 15 apr 2021 - 15 apr 2021
Tid 18.30 - 20.30
Plats Föreningslokalen
Adress Gatgatan 1, 111 22 Orten