våga fråga – suicid zero

VÅGA FRÅGA!
Hur kan du upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa? Och vad kan du göra om du misstänker att någon vän eller kollega har det tufft?
Suicide Zeros -utbildning Våga Fråga ger dig verktygen du behöver för att kunna agera om någon i din närhet verkar må dåligt. Unik utbildning för att förebygga självmord.
En två timmar lång utbildning som öppnar upp för samtal runt psykisk ohälsa. Du får samtalsverktyg som gör att du känner dig trygg i att prata med en annan människa om svåra frågor. Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra. Det räddar många liv.
Suicide Zeros utbildning Våga Fråga går igenom fakta och myter om självmord. Vi lär dig känna igen varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och vi går igenom hur du kan stötta. Du behöver inte ha några förkunskaper eller arbeta med den här typen av frågor i ditt arbete för att kunna delta. Kursen är digital och du deltar genom att klicka på denna länk:
Kursinnehåll för Våga Fråga
Fakta och myter om självmord
Livsomställningar innebär en risk – reagera på dem
Varningssignaler att uppmärksamma
Viktigt att förmedla hopp
BÖRS (Bekräfta, Öppna (frågor), Reflektera, Sammanfatta)
Våga fråga: Har du tankar på att ta ditt liv?
Lotsa rätt – hänvisa inte vidare
Nästa steg
Anders Vikström Aloandersson heter jag och förutom att jag är medlem i IOGT-NTO jobbar jag till vardags som suicidpreventiv resurs på Region Jämtland/ Härjedalen, och bistår kommunerna med tex utbildningar. Detta gör jag 50% och andra är jag på Akutpsyk som skötare.
Jag är 47 år bor i Östersund med min fru och 3 barn och en hund:) Hoppas vi ses den 31/3!
Datum 31 mar 2021 - 23 mar 2021
Tid 18:00 - 19:30