Här nedan finns den kallelse och ombudslista som sänts ut till bl.a. föreningarna. Ytterligare information är bl.a. att det inte utgår någon avgift för deltagande, och att distriktet utbetalar reseersättning för föreningars ombud.
Kallelse till årsmöte
Ombudsfullmakt årsmöte
Gilla IOGT-NTO Mitt på Facebook
Datum 09 apr 2022 - 09 apr 2022
Tid 10:00 - 10.00