I över 50 år har IOGT-NTO-rörelsen varit uppdelad i fyra förbund – IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Junis. Nu vill förbundsstyrelserna i våra fyra förbund utforska en möjlig ny gemensam nykterhetsorganisation – tillsammans med dig och alla andra medlemmar!

Därför bjuder IOGT-NTO in till samtal om hur vi gemensamt ser på vilka möjligheter och utmaningar som vi står inför, och hur en eventuell ny organisation som samlar vårt engagemang för en nyktrare värld skulle kunna se ut.

Till detta möte är det de centrala organisationerna i Stockholm som bjuder in, läs mer här

Datum 12 feb 2023 - 12 feb 2023
Tid 11.00 - 15.00