I över 50 år har IOGT-NTO-rörelsen varit uppdelad i fyra förbund – IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och Junis. Nu vill förbundsstyrelserna i våra fyra förbund utforska en möjlig ny gemensam nykterhetsorganisation – tillsammans med dig och alla andra medlemmar!

Därför bjuder vi in till samtal om hur vi gemensamt ser på vilka möjligheter och utmaningar som vi står inför, och hur en eventuell ny organisation som samlar vårt engagemang för en nyktrare värld skulle kunna se ut.

Distriktet bjuder från kl. 18.00 på fika med smörgås, varför vi önskar anmälan till [email protected] , 063-13 20 45, senast fredag den 24 februari.

Datum 28 feb 2023 - 28 feb 2023
Tid 18.30 - 21.00