Här nedan finns den kallelse och ombudslista som sänts ut till bl.a. föreningarna. Ytterligare information är bl.a. att det inte utgår någon avgift för deltagande, och att distriktet utbetalar reseersättning för föreningars ombud.
Kallelse till årsmöte
Ombudsfullmakt årsmöte
ÅRSMÖTESHANDLINGAR (Verksamhets- och ekonomiska berättelser m.m.)
Om DU VILL VARA MED PÅ ÅRSMÖTET UTAN ATT VARA OMBUD FÖR EN FÖRENING SÅ GÅR DET OCKSÅ BRA ATT ANMÄLA DET PÅ MEJL TILL [email protected] eller telefon 063-13 20 45. Ingen avgift för mat/FIKA utgår om Du vill delta på plats i sollefteå (OBS! nY PLATS hULLSTA GÅRD) vILL DU DELTA DIGITALT SÅ FÅR DU EN LÄNK STRAX INNAN ÅRSMÖTET