Sober october

Vi vill utan pekpinnar, väcka samtal och reflektion om den egna och samhällets relation till alkohol. Vi visar på alternativ för att bryta det slentrianmässiga drickandet och vill ge de sobra alternativen en lika självklar plats som de med alkohol.

Delta i kampanjen via soberoctober.se och följ alla aktiviteter på Facebook och Instagram

IOGT-NTO Distrikt Norr och Mitt ingår i år som strategisk partner i kampanjen och har många aktiviteter på gång under oktober. Vårt deltagande kommer förhoppningsvis att synas vitt och brett runt om i våra distrikt. Håll utkik! Vi återkommer mer om innehållet efterhand!