Detta år är det ju inget distriktsårsmöte, utan istället kommer ett valmöte för bl.a. val av ombud till kongressen att genomföras.
Kallelse digitalt valmöte 15 april
Fullmakt valmöte, för föreningar