IOGT-NTO Distrikt Mitt arbetar just nu med ett projekt med fokus på information från den senaste forskningsrapporten ” Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – ett gemensamt ansvar”.

Vi kommer att starta mindre arbetsgrupper som vill jobba med dessa frågor för att nå ut med information till allmänheten på olika sätt, och samarbeta med myndigheter, beslutsfattare och andra instanser som möter unga blivande föräldrar. Vi vill också gärna möta unga föräldrar på öppna förskolor, anordna dialogcaféer och föreläsningar. Är du intresserad av att påverka alkoholnormen och göra skillnad i samhället för stora och små? Du behöver inte ha några förkunskaper utan bara ett intresse för dessa frågor. Kontakta:

Rose-Marie Byström, verksamhetsutvecklare IOGT-NTO Örnsköldsvik

Mobil: 0733-726 247

Epost: rose-marie.bystrom@iogt.se