graviditet är ett delat ansvar

Både mammors och pappors levnadsvanor i perioden före och kring befruktningen kan ha anmärkningsvärda följder på barnets hälsa. Effekterna kan följa barnet under hela livet. Om man försöker bli gravid ska man undvika alkohol. Idag vet man att det krävs ett delat ansvar för barnet redan innan befruktningen, vilket varit okänt för de flesta tidigare. Att minska exponeringen av alkohol före och under en graviditet är ett ansvar som bör delas med samhället i stort. Det gäller även vänner, familjemedlemmar och andra som serverar eller säljer alkohol. Myndigheter med ansvar för folkhälsa bör säkerställa att information om riskerna med alkohol i samband med graviditet är väl kända hos allmänheten.

Berusning hos män är förknippat med sexualbrott ( och därmed våldtäktsrelaterad graviditet ), oplanerade sexuella kontakter med samtycke, och minskad sannolikhet att använda kondom. Alla dessa faktorer kan öka risken för oplanerad graviditet och sannolikheten att fostret blir exponerad för alkohol innan kvinnan vet om att hon är gravid. En svensk studie fann till exempel att mäns berusningsdrickande är kopplat till partnervåld och till nio gånger högre risk för partnervåld under graviditeten.

så här påverkar mannens alkoholvanor det ofödda barnet:

Nya vetenskapliga studier pekar också att mäns alkoholkonsumtion påverkar spermierna i större grad än vad man tidigare känt till. Nedan följer några sådana exempel:

  • Mindre sperma, påverkan på sädescellernas densitet, antal, rörlighet och fysiska form
  • Påverkan på följande generationer genom förändrad arvsmassa
  • Ökad risk för missfall, att barnet föds med hjärtfel eller senare drabbas av leukemi
  • Sämre utbildningsresultat och ökad risk att dö av alkoholrelaterad sjukdom
  • Pappans roll spelar också roll för gravida kvinnors, fosters och barns hälsa och välbefinnande. Sannolikheten att fortsätta dricka alkohol under graviditeten ökar med en partner som dricker alkohol.

Både mammors och pappors levnadsvanor i perioden före och kring befruktningen kan ha anmärkningsvärda följder på barnets hälsa. Effekterna kan följa barnet under hela livet. Om man försöker bli gravid ska man undvika alkohol. Idag vet man att det krävs ett delat ansvar för barnet redan innan befruktningen, vilket varit okänt för de flesta tidigare. Att minska exponeringen av alkohol före och under en graviditet är ett ansvar som bör delas med samhället i stort. Det gäller även vänner, familjemedlemmar och andra som serverar eller säljer alkohol. Myndigheter med ansvar för folkhälsa bör säkerställa att information om riskerna med alkohol i samband med graviditet är väl kända hos allmänheten. Idag är utbudet av alkoholfritt större än någonsin, och det är inget problem att ersätta biran med en babyvänlig öl.

Vill du läsa och ladda ner hela forskningsrapporten kan du göra det här

Vill du lyssna på en kortfattad version ( 6 minuter ) kan du göra det här

Källor: Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa. Ett gemensamt ansvar. Alkoholen och samhället 2020. Comorbidity of fetal alcohol spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis. Popova mfl 2016